Географія. Підручник для 7 класу. - Гільберг Т.

Автор

Гільберг Т.

Довгань А.
Совенко В.

Мова видання
українська
Анотація

Зміст та обсяг закладеної в підручнику інформації відповідає змісту Державного стандарту середньої освіти та модельній навчальній програмі «Географія. 6—9 класи» для закладів загальної середньої освіти, автори: Запотоцький С. П., Карпюк Г. І., Гладковський Р. В., Довгань А. І., Совенко В.В., Даценко Л. М., Назаренко Т. Г., Гільберг Т. Г., Савчук І. Г., Нікитчук А. В., Яценко В. С., Довгань Г. Д., Грома В. Д., Горовий О. В.

Мета підручника — формування географічних знань про природу материків та океанів, їхню цілісність і диференціацію природних умов. Водночас розширюються знання про географічну оболонку та її компоненти. Зміст курсу створює необхідну основу для розуміння учнями ролі географічної оболонки Землі в житті людей і впливу суспільства на природні умови.

У підручнику містяться різні рубрики.

Рубрика «Словничок» знайомить з визначеннями географічних термінів і понять, передбачених навчальною програмою. 

У рубриці «Україна й українці у світі» увагу акцентовано на важливих фактах про нашу країну та внесок наших співвітчизників у вивчення природи Землі.

Додаткова пізнавальна інформація розміщена у рубриці «Дивовижні факти». Вона допоможе краще зрозуміти окремі питання теми, розширити інформацію про материки та океани.

У кінці кожного параграфа у рубриці «Перевіряємо себе» наведено запитання і завдання, які допоможуть з’ясувати, як засвоєно навчальний матеріал,  чи можуть учні та учениці аналізувати географічні явища та процеси, орієнтуватися по карті, висловлювати власна думку щодо проведених досліджень тощо.

Самооцінювання в кінці кожного розділу допоможе дітям перевірити рівень сформованості компетенцій. Розвиток навичок систематичного самооцінювання буде постійним стимулом до самонавчання та бажання використовувати сформовані компетенції у повсякденному житті.

Зорієнтуватися у навчальному матеріалі допоможе система умовних позначень, представлена у вступному слові підручника. 


До підручника видавництво "Генеза" пропонує методичний супровід:

⏺️ Календарно-тематичне планування

⏺️ Презентації до занять (зразок)

⏺️ Е-додаток

⏺️ навчальна програма

⏺️ робочий зошит з діагностичними роботами


Презентація підручника  

Пропонуємо вашій увазі вебінари, присвячені НУШ в 7 класі

Авторський практикум від 02.11.23

Всеукраїнська конференція від 01.02.24 

Авторський практикум від 25.04.24