Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжна літератури)

Ціна
0,00 грн
Автор

Ірина Старагіна, Андрій Панченков, Василь Терещенко, Юлія Романенко,
Оксана Волошенюк, Валентина Новосьолова, Марія Блажко, Алла Демченко, Поліна Ткач

Мова видання
українська
Анотація

Особливістю навчального посібника з інтегрованого мовно-літературного курсу є поєднання всіх видів мовленнєвої діяльності, використання візуальних, звукових / аудіо та цифрових матеріалів; звертання до творів української і зарубіжних літератур; наявність завдань з дослідження мовних і літературних явищ у рамках того самого тексту (зокрема художнього тексту, медіатексту). 

Посібник допомагає у вдосконаленні комунікативної вправності, читацької та мовленнєвої спроможності, розширенні мовної й літературної обізнаності та підсиленні здатності застосувати навчальні здобутки в життєвих ситуаціях.

Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжна літератури). Перший тиждень.
Хрестоматія. Перший тиждень.
Довідник. Перший тиждень.
Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжна літератури). Другий тиждень.
Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжна літератури). Третій тиждень.
Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжна літератури). Четвертий тиждень.
Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжна літератури). П'ятий тиждень.

Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжна літератури). Шостий тиждень