Зарубіжна література. Підручник для 7 класу - Волощук Є.В.

Автор

Волощук Є., Слободянюк О.

Мова видання
українська
Анотація

Підручник відповідає модельній навчальній програмі «Зарубіжна література. 7–9 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт.: Волощук Є. В., Слободянюк О. М.) і спрямований на реалізацію засад компетентнісно орієнтованого навчання та формування наскрізних умінь. 

Навчальна книга складається з трьох частин: Біблія – духовна скарбниця людства (1); Історія в літературі (2); Незвичайне та фантастичне в літературі (3) – і містить аналіз програмових художніх текстів та інформацію про життя і творчість їхніх авторів, викладені в контексті вивчення світового літературного процесу. 

Навчальний матеріал представлений з урахуванням концентричного принципу нарощування знань, тобто послідовного й системного розширення. Різноманітні за змістом рубрики, система диференційованих запитань і завдань, добірка тематичних ілюстрацій сприятимуть формуванню ключових і предметних компетентностей учнів, а також збагатять їхні знання про внесок різних народів у розвиток сучасної світової літератури. 

У підручнику вміщено завдання для роботи в парах, групах, а також для розвитку мовлення, роботи з інтернет-мережею (онлайн-вправи, онлайн-тести, відео- та аудіоматеріали), організації дискусій, повторення й узагальнення вивченого.

Навчальні тексти та завдання підручника містять українознавчий компонент, мають виховний і соціальний потенціали, відображають загальнолюдські та національно-культурні цінності.


До підручника видавництво "Генеза" пропонує методичний супровід:

⏺️ Модельна навчальна програма

⏺️ Календарно-тематичне планування

⏺️ Навчальна програма

⏺️ Зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів

⏺️ Добірка додаткових текстів, аудіо та відеоматеріалів

⏺️ Добірка онлайн-вправ, онлайн-тестування

⏺️ Презентації (зразок)


Презентація підручника  

Пропонуємо вашій увазі презентацію Модельної Навчальної Програми:

Вебінар від 20.02.24