Географія. Підручник для 7 класу. - Безуглий В.

Автор

Безуглий В.В.
Лисичарова Г.О.

Мова видання
українська
Анотація

Цей підручник реалізує принципи, філософію та концептуальні засади Нової української школи. Відповідає модельній навчальній програмі з географії Кобєрнік та ін. Використання підручника в освітньому процесі сприятиме розвитку просторового мислення, ключових компетентностей та наскрізних умінь.

Навчальні матеріали дозволяють залучити сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що полегшують роботу при дистанційному навчання, мотивують учнів до вивчення предмета, розвивають компетентності ХХІ століття та формують кращі моральні цінності.

Підручник навчить  спостерігати, досліджувати, моделювати, реалізовувати власні проєкти, шукати розв’язання екологічних проблем, пізнавати особливості та взаємозв’язки в природі, розуміти її закони, раціонально поводитися в довкіллі, любити навколишній світ. 

Запитання і завдання в підручнику передбачають уміння пригадати матеріал з попередніх класів, долучити власний життєвий досвід, сприяють навчанню самостійного пошуку інформації, спонукають аналізувати дані спостережень, робити висновки. 


До підручника видавництво "Генеза" пропонує методичний супровід:

⏺️ Календарно-тематичне планування

⏺️ Презентації до занять (зразок)

⏺️ Електронний додаток

⏺️ навчальна програма

⏺️ робочий зошит з діагностичними роботами

⏺️ презентації


Презентація підручника  

Пропонуємо ваші увазі вебінари з географії за участі авторського колективу підручника

Авторський практикум від 09.01.24

Всеукраїнська конференція від 02.02.24