Інформатика. Навчальний посібник для 5 класу.

Ціна
0,00 грн
Автор

Йосиф Ривкінд
Тетяна Лисенко
Людмила Чернікова
Віктор Шакотько

Мова видання
українська
Анотація

Інформатика. Навчальний посібник для 5 класу 3-4 частини.

 

У посібнику розміщено матеріали для організації навчання з інформатики за модельною програмою авторського колективу Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько. Матеріал посібника поділено на кілька частин. Перша частина присвячена вивченню двох тем: Інформаційні процеси та системи та Комп’ютерні мережі. Інтернет.

У теоретичній складовій посібника наведено означення основних об’єктів теми, їх властивостей та алгоритмів дій над об’єктами для змінення значень цих властивостей.  

Для реалізації практичної складової учням/ученицям пропонується обдумати та обговорити в парах або в невеликих групах відповіді на  ключові запитання теми, виконати завдання в зошиті або з використанням комп’ютера для створення чи удосконаленням певного інформаційного продукту. 

Визначити, наскільки сподівання учнів та учениць справдились, яких результатів досягнуто, вони зможуть, виконавши завдання третьої частини Підбиваємо підсумки.

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. Інформатика.

Модельна програма. Інформатика.5-6 класи

Сайт призначений для тих, хто вивчає інформатику в школі, хто навчає інформатиці в школі та для всіх тих, хто цікавиться інформатикою. На сторінках сайту ви знайдете матеріали на підтримку вивчення інформатики у 5-11 класах школи за підручниками авторського колективу: Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.

https://sites.google.com/pu.org.ua/allinf